Plas Coch, Y Bala  ‘Y lle yn y dre’      01678 520309
Stryd Fawr / High Street, Y Bala, Gwynedd, North Wales, LL23 7AB info@yplascoch.com 01678 520309

Gwesty Plas Coch Hotel

Cyfleusterau y Gwesty

Caiff ein lolfa a’r bar ei adnabod fel man cyfeillgar a lle mae croeso i bawb. Bydd y gwres canolog yn ychwanegu i’ch cysur. Mae yna faes parcio yng nghefn y gwesty ar gyfer ein gwesteion yn unig. Mae pob ystafell wely gyda ystafell ymolchi preifat neu ystafell gawod. Teledu lliw a chyfleusterau te/coffi, gwres canolog sy’n cadw’r gwesty yn gynnes a chyfforddus hyd yn oed yn ystod y gaeaf.
Math o Ystafell Ystafell Dwbl neu ‘Twin’ Ystafell Sengl Ystafell Deulu (Mae ystafell deulu yn cynnwys ystafell ymolchi, un gwely dwbl, un sengl a gellir rhoi un gwely ychwanegol) Nifer o Ystafelloedd Pedair ‘Twin’ Un Dwbl Un Sengl Pedair Dwbl / Teulu / Twin

Cyfleusterau y

Gwesty

Caiff ein lolfa a’r bar ei adnabod fel man cyfeillgar a lle mae croeso i bawb. Bydd y gwres canolog yn ychwanegu i’ch cysur. Mae yna faes parcio yng nghefn y gwesty ar gyfer ein gwesteion yn unig. Mae pob ystafell wely gyda ystafell ymolchi preifat neu ystafell gawod. Teledu lliw a chyfleusterau te/coffi, gwres canolog sy’n cadw’r gwesty yn gynnes a chyfforddus hyd yn oed yn ystod y gaeaf.
Plas Coch, Y Bala  ‘Y lle yn y dre’      01678 520309
Stryd Fawr / High Street, Y Bala, Gwynedd LL23 7AB info@yplascoch.com 01678 520309

Gwesty Plas Coch Hotel

Math o Ystafell Ystafell Dwbl neu ‘Twin’ Ystafell Sengl Ystafell Deulu (Mae ystafell Deulu yn cynnwys un ystafell ymolchi, un gwely dwbl, un sengl a gellir rhoi un gwely ychwanegol.)

Math o Ystafell

Pedair ‘Twin’ Un Dwbl Un Sengl Pedair Dwbl / Teulu / ‘Twin’