GWESTY

Wedi ei leoli yng nghalon Stryd Fawr Y Bala, rydym dim ond deg munud i ffwrdd o Lyn Tegid gyda digon o barcio yng nghefn y gwesty.

Croeso i Westy’r Plas Coch

Mae’r Plas Coch yn sefydliad hanesyddol sydd wedi ei leoli yn Y Bala, Gogledd Cymru ac a gafodd ei adeiladu oddeutu 1780 yn wreiddiol fel arosle i’r goets fawr. Mae pob llofft gyda digon o le ac yn cynnwys ystafell ymolchi, teledu a chyflysterau tê/coffi. Bydd y sustem gwres canolog effeithlon yn sicrhau y byddwch yn gynnes braf hyd yn oed ym misoedd y gaeaf. Mae yno fwydlen eang ar gael sydd yn cynnwys digon o brydau traddodiadol Cymreig a defnyddir cynnyrch lleol lle mae’n bosib. Mae gan y Plas Coch ystafell gyfarfod wych.

BWYTY

O frecwast traddodiadol, salad, pwdinau cartref i Ginio Dydd Sul, rydym efo bwydlen helaeth i ddarparu ar gyfer holl anghenion!

EDRYCH I GYNNAL DIGWYDDIAD?

Priodasau, penblwyddi, partion neu unrhyw achlysur, gallwn cynnal digwyddiad tu fewn neu tu allan er mwyn i chi cael y digwyddiad perffaith.
Plas Coch, Y Bala  ‘Y lle yn y dre’      01678 520309
Stryd Fawr / High Street, Y Bala, Gwynedd, North Wales, LL23 7AB info@yplascoch.com 01678 520309

Gwesty Plas Coch Hotel

GWESTY

Wedi ei leoli yng nghalon Stryd Fawr Y Bala, rydym dim ond deg munud i ffwrdd o Lyn Tegid gyda digon o barcio yng nghefn y gwesty.

Croeso i Westy’r

Plas Coch

Mae’r Plas Coch yn sefydliad hanesyddol sydd wedi ei leoli yn Y Bala, Gogledd Cymru ac a gafodd ei adeiladu oddeutu 1780 yn wreiddiol fel arosle i’r goets fawr. Mae pob llofft gyda digon o le ac yn cynnwys ystafell ymolchi, teledu a chyflysterau tê/coffi. Bydd y sustem gwres canolog effeithlon yn sicrhau y byddwch yn gynnes braf hyd yn oed ym misoedd y gaeaf. Mae yno fwydlen eang ar gael sydd yn cynnwys digon o brydau traddodiadol Cymreig a defnyddir cynnyrch lleol lle mae’n bosib. Mae gan y Plas Coch ystafell gyfarfod wych.

BWYTY

O frecwast traddodiadol, salad, pwdinau cartref i Ginio Dydd Sul, rydym efo bwydlen helaeth i ddarparu ar gyfer holl anghenion!

EDRYCH I GYNNAL DIGWYDDIAD?

Priodasau, penblwyddi, partion neu unrhyw achlysur, gallwn cynnal digwyddiad tu fewn neu tu allan er mwyn i chi cael y digwyddiad perffaith.
Stryd Fawr / High Street, Y Bala, Gwynedd LL23 7AB info@yplascoch.com 01678 520309

Gwesty Plas Coch Hotel

Plas Coch, Y Bala  ‘Y lle yn y dre’      01678 520309